Smile
 terug naar de startpagina
     Wie zijn wij?
     Nieuwsblog
     Activiteiten
     Meer informatie
     Ervaringen van clienten
     Gedenken van een dierbare
     Chatten
     Gastenboek
     Contact gegevens

MENZIS SCHERPT REGELS AAN

ENSCHEDE - Zorgverzekeraar Menzis stopt met het rechtstreeks betalen van persoons gebonden budgetten (pgb) aan Thuiszorginstellingen.
Dat systeem blijkt te fraudegevoelig. Malafide thuiszorgbureaus kunnen als beheerder van het budget gemakkelijk geld in eigen zak steken,
zonder dat zij werkelijk de zorg hebben verleend. Met name malafide bureaus die zich richten op allochtonen maken zich daar schuldig aan.

Allochtone cliënten kunnen door de taalbarrière eenvoudig worden misleid. Menzis heeft de regels aangescherpt naar aanleiding van een vermoeden van
fraude bij het Enschedese Zorgbureau Agnes. Inmiddels is dat onderzoek uitgebreid naar enkele dossiers van Hanimeli (Enschede, Almelo).
Beide verlenen voornamelijk thuiszorg aan allochtone patiënten. Die onderzoeken lopen nog. Hanimeli ontkent fouten, en zegt dat onderzoek vol vertrouwen
af te wachten.

De oprichter van Agnes zegt onschuldig te zijn, maar zijn hand niet in het vuur te steken voor zijn compagnon waarmee hij intussen heeft gebroken.
Mensen die thuiszorg nodig hebben kunnen een persoonsgebonden budget aanvragen. Het voordeel is dat zij dan helemaal zelf kunnen bepalen bij
wie de noodzakelijk zorg wordt ingehuurd. Velen van hen zien echter tegen de administratieve rompslomp op, en laten daarom hun budget
rechtstreeks overmaken naar hun zorgverlener. Met name allochtonen kiezen daarvoor, omdat zij de taal onvoldoende machtig zijn.

Zorgbureaus die zich op die groep richten zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Een deel blijkt malafide.
Steeds vaker komt aan het licht dat een zorgverlener hulp declareert die nooit is verleend. Dat is lang verborgen gebleven, omdat de gedupeerde
allochtonen door de taalbarrière niet precies weten waar zij recht op hebben.
Gedragscode


PGB


Wat is een persoonsgebonden budget (pgb) en waar kan ik het voor krijgen?
Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf de verzorging, verpleging en begeleiding kunt inkopen die u nodig heeft.
U kunt een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen voor zorg vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en voor zorg vanuit
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zorg en begeleiding vanuit de AWBZ
U kunt hulp of begeleiding vanuit de AWBZ aanvragen wanneer u bijvoorbeeld langdurig ziek bent, een handicap heeft of omdat u een hoge leeftijd heeft.
U kunt een pgb aanvragen voor:

persoonlijke verzorging: hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, naar het toilet gaan, eten en drinken;
verpleging: zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging en het geven van injecties;
begeleiding: zoals dagactiviteiten buitenshuis, nachtopvang, of gesprekken bij gedragsproblemen;
kortdurend verblijf in een zorginstelling: zoals weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang. Dit geldt voor maximaal twee dagen per week.

Hoe vraag ik zorg aan uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?
Heeft u zorg nodig uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), dan heeft u daarvoor een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met deze indicatie kunt u de zorg aanvragen bij een zorgkantoor dat werkt voor uw regio. U kunt kiezen voor zorg in natura of voor een
persoonsgebonden budget (pgb).

Indicatie krijgen
Om een indicatie van het CIZ te krijgen, neemt u contact op met een districtskantoor van het CIZ. Op de website van het CIZ vindt u de adressen.
U kunt de indicatie telefonisch aanvragen, of via het aanvraagformulier op de website van het CIZ.
U vindt het aanvraagformulier ook op de website van Regelhulp.

Indicatiebesluit
Het CIZ laat u binnen zes weken schriftelijk weten welke zorg u krijgt en waarom. Als u minimaal vier dagen per week in een instelling moet verblijven om de
zorg te krijgen, vermeldt het indicatiebesluit ook het zorgzwaartepakket (ZZP).

Bezwaar maken tegen de indicatie
Als u het niet eens bent met de beslissing van het CIZ, kunt u binnen zes weken bezwaar maken. In uw indicatiebesluit staat hoe u bezwaar maakt.

Meer zorg nodig
Als u in de loop van de tijd meer zorg nodig heeft dan in uw indicatiebesluit staat, kunt u het CIZ vragen om een herindicatie.

Hulp inhuren
U kunt met uw persoonsgebonden budget allerlei mensen en organisaties inhuren om zorg, hulp en begeleiding aan u te leveren.
Ook kunt u uw persoonsgebonden budget gebruiken om een bemiddelingsbureau de opdracht te geven hulpverleners voor u te zoeken.

Hulp vinden
Er zijn allerlei manieren om een hulpverlener te vinden. Plaats een oproepje in een lokale kranten of op teletekst of hang een briefje op bij de supermarkt.
Vraag bij vrienden en bekenden of zij misschien mensen kennen die u kunnen helpen.

Wat de hulp kost
U kunt zelf met uw hulpverlener afspreken wat u wilt betalen voor de zorg, hulp en begeleiding die u krijgt. U moet u daarbij natuurlijk wel houden
aan de wettelijke regels. U bent bijvoorbeeld verplicht om aan werknemers tenminste het minimumloon te betalen.

Schriftelijke overeenkomsten
U moet altijd schriftelijke overeenkomsten tekenen met die mensen of organisaties. In die overeenkomsten legt u vast welke werkafspraken u gemaakt
hebt en wat u voor de geleverde diensten betaalt. Het kiezen van de juiste overeenkomst vereist de nodige zorgvuldigheid. De vragen waar u voor komt
te staan gaan bijvoorbeeld over het wel of niet afdragen van belastingen en premies voor het ziekenfonds en de sociale verzekeringen van uw hulpverleners
en begeleiders. Omdat dit per overeenkomst kan verschillen, is het raadzaam hier deskundig advies over te vragen. De vereniging van budgethouders
Per Saldo en het Servicecentrum pgb van de Sociale Verzekeringsbank kunnen u helpen bij het kiezen van de juiste overeenkomst.

 
THE NEW WAY - 2009 // 2011 - KVK : 20152106
Design & development : FutureFarm